İndirilebilir Kataloglarımız

E-Bülten Aboneliği

E-Bültene kayıt yaptırarak son gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddede yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, Spark Ölçüm Teknolojileri A.Ş olarak aşağıdaki açıklamaları dikkatinize sunarız. İşbu aydınlatma metni mevzuatta yapılabilecek değişiklikler kapsamında her zaman güncellenebileceğini bilgilerinize sunarız.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, internet sitemizdeki fiyat teklifi talep formları ve iş başvurusu formlarını doldurduğunuzda,distribütörü olduğumuz firmaların müşteri bilgilerini bizimle paylaştığı durumlarda, şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu kişisel veriler toplanırken KVKK kapsamında esaslar gözetilmektedir.

Şirketimiz ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kanunla düzenlenen yasal sınırlar çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

Şirketimiz size özel promosyon ve pazarlama teklifleri yapabilmek, internet sitesinde güncellemeler yapabilmek amacıyla www.sparkmeasure.com üzerinden yapmış olduğunuz tercihleri ve site kullanım geçmişini takip etmektedir
Şirketimiz kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

Mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. KVKK kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek bilgiler; müşterilerimize ait isim- soy isim, elektronik posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgilerdir.

Kişisel verileriniz Şirket’in çalışmakta olduğu, Üretici firmalar, İthalatçı firmalar, Şirketimizin anlaşmalı olduğu sigorta şirketleri ile; Şirket’in anlaşmalı olduğu Banka ve Finans Kuruluşları; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir

Ayrıca Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
Müşterilerimizi düzenlediğimiz ve/veya katılımcısı olduğumuz seminer, fuar, çalıştay vb etkinliklere davet etmek ve duyurusunu yapmak,
Yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan hakları kullanabilmek,
Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla memnuniyet anketi yapmak
Sunduğumuz hizmet ve ürünler, internet sitemiz ve/veya genel olarak şirketimiz ile ilgili haberler ve gelişmeleri paylaşmak,
Müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak ilgilenebilecekleri ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak
Bültenler, kataloglar ve web semineri daveti göndermek amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, kullanılabilecek, paylaşılabilecek ve sair suretler ile işlenebilecektir.
Kişisel verilerin paylaşımı

Müşterilere ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni ve onayı olması durumunda üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Yasal yükümlülükler sebebiyle mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılabilmektedir. Ayrıca, taahhüt edilen hizmetlerin sağlanabilmesi ve hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek amacıyla anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılabilmektedir.

Hak ihlalini önlemek için herhangi bir üçüncü kişiye veri aktarımı sırasında gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklar aşağıdaki gibidir;

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
Aktarıldığı 3. Kişilere eksik veya yanlış işlenme durumunda düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini isteme,
Otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme,
KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar oluşması durumlarında zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunuzu hatırlatırız.
KVKK’nın 7/f.1. maddesine göre verilerinizin işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir

Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@sparkmeasure.com e-posta adresinden ve “Karum İş Merkezi No: 460, 06680 Kavaklıdere /Ankara” posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Form Submitted Successfully!

We will contact you as soon as possible.

Menü